Interessentgruppen

Et sentralt element i EITI-implementeringen er involvering av en interessentgruppe eller stakeholdergruppe hvor berørte samfunnsaktører er representert. Disse representerer myndighetsorganer, næringen og det sivile samfunn.