Referat fra møtet i interessentgruppen

Det var møte i Interessentgruppen i EITI 27. november 2013. På agendaen sto EITI-rapporten 2012, nye EITI-standarder og konsekvenser for norsk rapportering og ny interessentgruppe. EITI-rapporten 2012 Mette Herdlevær (Deloitte) presenterte resultatene og erfaringene...

Olje- og energiminister Ola Borten Moe på EITI-seminar i Baku

Under sitt besøk i Aserbajdsjan deltok olje- og energiminister Ola Borten Moe tirsdag på et seminar om åpenhet omkring betalingsstrømmer innen petroleums- og gruveindustrien. Seminaret som ble holdt i begynnelsen av juni i Baku ble åpnet av HKH Kronprins Haakon....

Norge med på EITI-konferanse i Paris

Norge deltar på Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-konferansen Transparency Counts i Paris i perioden 2-3 mars. Eiti arrangerer hvert annet år denne konferansen. Formålet er å dele erfaringer om EITI i de respektive land, og diskutere fremtiden til...

Norge godkjent som fullt medlem av EITI

Norge har som første OECD-land blitt godkjent som fullt medlem av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som arbeider for åpenhet i pengestrømmer fra petroleums- og gruvevirksomhet. Med dette leder Norge an i arbeidet for større åpenhet. Lire le...