Norges sjuende EITI-rapport ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin syvende EITI-rapport. I rapporten gjennomgås oljeselskapenes innbetalinger til staten i 2014. Som for tidligere år er det samsvar mellom hva som er...

Norges sjette EITI-rapport er ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin sjette EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2013. Tilsvarende viser rapporten hva myndighetene...

Norges femte EITI-rapport ferdigstilt

Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin femte EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2012, og hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Som i...

Norges tredje EITI-rapport lagt frem

Interessentgruppen for implementering av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge legger frem sin tredje rapport ”Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra Petroleumsvirksomheten i Norge 2010”. Norge er foreløpig det eneste OECD-land som...