EITI-rapportene

I tråd med uttalt norsk politikk om å tilgjengeliggjøre data i maskinlesbar form, vil også de innrapporterte og avstemte betalingsstrømmer presentert i EITI-rapporten være tilgjengelig (åpne data) for deling og gjenbruk i tråd med vilkårene i Norsk Lisens for offentlige data (https://data.norge.no/nlod/no).

Tabellene i EITI-rapportens vedlegg er også publisert i Excel format. Når det gjelder øvrige data i EITI-rapporten fra andre kilder, gjelder de aktuelle etater/organisasjoners regler for tilgjengelighet (åpne data).

Norges sjuende EITI-rapport ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin syvende EITI-rapport. I rapporten gjennomgås oljeselskapenes innbetalinger til staten i 2014. Som for tidligere år er det samsvar mellom hva som er...

Norges sjette EITI-rapport er ferdigstilt

Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin sjette EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2013. Tilsvarende viser rapporten hva myndighetene...

Norges femte EITI-rapport ferdigstilt

Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin femte EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2012, og hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Som i...

Norges tredje EITI-rapport lagt frem

Interessentgruppen for implementering av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge legger frem sin tredje rapport ”Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra Petroleumsvirksomheten i Norge 2010”. Norge er foreløpig det eneste OECD-land som...

EITI-rapport for 2009 bekrefter norske petroleumsinntekter

En ny rapport fra konsulentselskapet Deloitte bekrefter at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 var på 266 milliarder kroner. Rapporten fra Deloitte er et ledd i Norges tilslutning til Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Som foreløpig...

EITI-rapport for 2008 viser kontroll med norske petroleumsinntekter

Statssekretær Robin Kåss mottok i dag på vegne av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen den første årlige Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-rapporten. Dette skjedde i forbindelse med et seminar på Litteraturhuset i regi av Publish What You Pay...