Lire le communiqué de presse en français ici (pdf).

Samarbeid mellom myndigheter, selskaper og det sivile samfunn spiller en nøkkelrolle. Regjeringen har oppnevnt en gruppe på 12 personer til å bidra med innføring av EITI. I gruppen sitter blant annet representanter fra Oljeindustriens Landsforening (OLF), LO, Transparency International (TI) og Publish What You Pay (PWYP).

-Naturressurser som olje, gass og mineraler er av stor betydning for økonomisk og sosial utvikling i et land. Åpenhet og kontroll med pengestrømmene mellom industrien og myndighetene er en forutsetning for å få dette til. EITI er et initiativ som skal bidra til åpenhet. Ved å implementere EITI her hjemme ønsker vi å inspirere ressursrike land til åpenhet om pengestrømmene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Norge har i flere år gitt politisk og økonomisk støtte til EITI og implementerende land, og Olje- og energidepartementet har hatt ansvaret for implementeringen av EITI i Norge. Så mange som 3,5 mrd. mennesker lever i land rike på naturressurser som olje, gass og mineraler. Mange av disse landene er svært fattige og ofte preget av krig og konflikter. Formålet med EITI er å skape større åpenhet om betalingsstrømmene fra petroleums- og gruveindustrien til myndighetene. Dette kan på sikt bidra til bedre styresett, mindre korrupsjon og danne grunnlag for økonomisk og sosial utvikling i disse landene.