Dette er første gang Norge deltar på konferansen som er det øverste styringsorganet i organisasjonen. Som første OECD-land ble Norge godkjent som implementerende land av EITI-styret den 1. mars 2011. Det er nå i alt 11 land som har oppnådd denne statusen i EITI. Norge har i flere år gitt sin tilslutning til organisasjonen og støttet den økonomisk.

EITI-konferansen er en viktig arena for å utveksle erfaringer med andre ressursrike land. Mange land står ovenfor store utfordringer med hensyn til åpenhet omkring ressursforvaltningen og pengestrømmene knyttet til naturressursene sine. På denne konferansen håper vi å kunne dele noe av vår kunnskap og inspirere til debatt rundt dette temaet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Forrige gang konferansen ble avholdt var det over 500 deltagere fra 80 land. Norge skal i tillegg til å delta på selve konferansen ha en stand på konferanseområdet hvor informasjon fra den norske interessentgruppen og Olje- og energidepartementet vil bli presentert for publikum.

Dette er første gang Norge deltar på konferansen som er det øverste styringsorganet i organisasjonen. Som første OECD-land ble Norge godkjent som implementerende land av EITI-styret den 1. mars 2011. Det er nå i alt 11 land som har oppnådd denne statusen i EITI. Norge har i flere år gitt sin tilslutning til organisasjonen og støttet den økonomisk.

EITI-konferansen er en viktig arena for å utveksle erfaringer med andre ressursrike land. Mange land står ovenfor store utfordringer med hensyn til åpenhet omkring ressursforvaltningen og pengestrømmene knyttet til naturressursene sine. På denne konferansen håper vi å kunne dele noe av vår kunnskap og inspirere til debatt rundt dette temaet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Forrige gang konferansen ble avholdt var det over 500 deltagere fra 80 land. Norge skal i tillegg til å delta på selve konferansen ha en stand på konferanseområdet hvor informasjon fra den norske interessentgruppen og Olje- og energidepartementet vil bli presentert for publikum.