Seminaret som ble holdt i begynnelsen av juni i Baku ble åpnet av HKH Kronprins Haakon.

Transparens, eller gjennomsiktighet, omkring inntektene fra petroleums- og gruveindustri er viktig for at  innbyggerne i et land skal kunne stille myndighetene til ansvar for hvordan inntektene til blir forvaltet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe på talerstolen i Baku (foto: OB/OED).

– Gjennomsiktighet i petroleumssektoren er viktig. Sammen med godt styresett skaper det et godt investeringsklima. Dette er en viktig betingelse for å skape økonomisk og sosial utvikling, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe i innlegget sitt.

Les statsrådens innlegg her.

Aserbajdsjan var det første landet som ble godkjent av EITI. Norge var det første OECD-landet som implementerte EITI-kriteriene. Det innebærer blant annet at myndighetene jevnlig publiserer oljeselskapenes innbetalinger til staten i form av skatter, CO2-avgift med mer. Norge har til nå publisert to rapporter.

Borten Moe understreket at gjennomsiktighet også er viktig for å hindre korrupsjon.

Fra venstre: Guban Ibadoghu, Statoils styreformann Svein Rennemo, lederen for det statlige oljefondet i Aserbajdsjan, Shamar Movsumov og olje- og energiminister Ola Borten Moe (foto: OB/OED).

– Korrupsjon er ikke noe som skjer bare i fattige land. Det er et problem vi alle må ta alvorlig. Aserbajdsjan og Norge spiller begge en viktig rolle for å fremme EITI. Det må vi fortsette med, sa han.