I tråd med uttalt norsk politikk om å tilgjengeliggjøre data i maskinlesbar form, vil også de innrapporterte og avstemte betalingsstrømmer presentert i EITI-rapporten være tilgjengelig (åpne data) for deling og gjenbruk i tråd med vilkårene i Norsk Lisens for offentlige data.

Tabellene i EITI-rapportens vedlegg er også publisert i Excel format. Når det gjelder øvrige data i EITI-rapporten fra andre kilder, gjelder de aktuelle etater/organisasjoners regler for tilgjengelighet (åpne data).