Den norske interessentgruppen er bredt sammensatt.

Interessentgruppen har blant annet sluttet seg til utkast til EITI-forskriften før den ble fastsatt. EITI-forskriften definerer bl.a. hvem som er forpliktet til å rapportere, hva som skal rapporteres og hvordan dette skal foregå. Stakeholdergruppen har også godkjent rapportene fra Deloitte og valideringsrapporten som er oversendt EITI-styret. Medlemmene i interessentgruppen oppnevnes av kongen i statsråd for to år av gangen.

Les mer om interessentgruppen her.

Representanter i Interessentgruppen:

 • Advokat Oluf Bjørndal, Stavanger
  Vara: fagsjef Frode Bøhm, Stavanger
 • Prinsipal Consultant Social Responsibility Hilde Røed, Stavanger
  Vara: corporate compliance officer Carine Smith Ihenacho, Oslo
 • Advokat Karl B. Myhre, SolaVara: juridisk direktør Svein Bjørnestad, Stavanger
 • Service Director Lars Harald Hauge, Oslo
  Vara: associate director Jon Jerre, Bærum
 • Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, OsloVara: underdirektør Gro Anundskaas, Nittedal
 • Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo
  Vara: ekspedisjonssjef Stig Sollund, Oslo
 • Seniorrådgiver Willy Olsen, Oslo
 • Generalsekretær Guro Slettemark, OsloVara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Oslo
 • Koordinator Mona Thowsen, Oslo
  Vara: seniorrådgiver Svein Olsen, Oslo
 • Professor Ola Mestad, Oslo
 • Internasjonal sekretær Amalie Tofte, Oslo
  Vara: administrasjonssjef Espen Løken, Oslo
 • Avdelingsleder Fanny Voldnes, Oslo
  Vara: rådgiver Linda Skjold Oksnes, Oslo